Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

Op al onze offerten en overeenkomsten zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van het SRA van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40.481.496 en kunt u onderstaand downloaden of ze worden op verzoek aan u toegezonden. 

Klik hier  voor de Algemene Voorwaarden
 
Klachtenformulier 

Uiteraard streven wij ernaar om uw zaken en belangen correct en zorgvuldig te behartigen. Waar gewerkt wordt met mensen, worden helaas ook wel eens fouten gemaakt of kunnen er misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze werkwijze of dienstverlening, of welk ander aspect van onze organisatie dan ook, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij hier iets aan kunnen doen. Uw klachten nemen wij serieus ter harte en wij zullen onze uiterste best doen om tot een adequate oplossing te komen.   


Klik hier voor het klachtenformulier 
  

Klokkenluidersregeling 

Ingediende klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten onze organisatie als ook de eigen medewerkers vermeende onregelmatigheden moeten kunnen melden of aan de kaak stellen, zonder gevaar voor hun arbeids- en of rechtspositie. 

De klokkenluidersregeling is geldig naast de bestaande regeling voor klachten over diensten van Rowac of aan haar verbonden personen. 

Een ieder die gebruik wenst te maken van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Rowac middels een brief. Als vertrouwenspersoon treedt op de heer M.A.P. Heijmans Accountant Administratieconsulent.   

De vertrouwenspersoon dient binnen een week na ontvangst van de melding u een bevestiging te sturen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon melding van de te volgen procedure en de termijn in het kader van de behandeling van de melding.

Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere afhandeling van de procedure zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken gedaan kan worden meld de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog plaatsvindt


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 14 mei 2018.

Rowac Accountants en Belastingadviseurs  B.V, gevestigd aan de David van OrliŽnsstraat 40, 4651 AJ te Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Klik hier  voor de privacyverklaring.


Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies.

Klik hier voor de cookieverklaring.