ROWAC

Administratie-
en Belastingadviseurs

Rowac Logo
ROWAC BV
David van Orliënsstraat 40
4651 AJ STEENBERGEN
info@rowac.eu | +31(0)167 561 571

Onze diensten

Ondernemers MKB

R

Administratie

 • Begeleiden van cliënten met hun financiële administratie
 • Verzorgen van de financiële administratie, alsmede de loonadministratie
 • Samenstellen van de jaarrekeningen respectievelijk publicatiebalansen
R

Belastingaangiften bedrijven

 • Omzetbelasting en aangiften ICP
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
R

Fiscaal advies

 • Financiële en vermogensplanning
 • Bedrijfsopvolging
 • Bedrijfsbeëindiging
 • Vermogensplanning
 • Oprichting van ondernemingen
 • Herstructureringen
 • Etc…
R

Overigen

 • Begeleiding opzet van uw ondernemingsplan
 • Begeleiding startende ondernemers
 • Financieringsaangelegenheden
 • Advisering inzake investeringen
 • Automatiseringsaangelegenheden
 • Advisering over de bedrijfsuitoefening
 • Administratief organisatorische advisering
 • Afgeven van verklaringen (NIWO e.d.) met uitzondering van accountantsverklaringen

Particulier

R

Belastingaangiften privé

 • Inkomstenbelasting
 • Aangiften erfbelasting en schenkbelasting
 • Aanvraag van toeslagen
R

Fiscaal advies

 • Financiële planning
 • Vermogensoverdracht
 • Advisering op het gebied van huwelijkse voorwaarden en testament