Actueel

Actueel

Huisartsenpraktijk in co÷peratie

17-7-2020

Een huisarts richt samen met haar dochter een co÷peratieve vereniging huisartsenpraktijk op. De dochter werkt niet. De arts factureert de medische werkzaamheden aan de co÷peratie, die ze in rekening brengt aan patiŰnten en verzekeraars. De huisarts claimt ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. De Belastingdienst weigert deze aftrekposten.

Geen zelfstandigheid
Volgens de Belastingdienst is de huisarts geen ondernemer. De huisarts verricht naast haar werkzaamheden als huisarts voor de co÷peratie, wel werkzaamheden voor derden, maar niet zelfstandig en voor eigen rekening. Uit de stukken blijkt namelijk dat de facturen voor een aantal instellingen zijn betaald op het rekeningnummer van de co÷peratie, waarvan het bankrekeningnummer ook op de facturen staat.

Geen ondernemersrisico
De huisarts heeft geen ondernemersrisico gelopen. Ze werkt binnen het kader van de co÷peratie, een rechtspersoon die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt en op eigen naam en voor eigen rekening en risico optreedt. Dat laatste volgt ook uit de letters U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid) aan het slot van haar handelsnaam.

De omstandigheid dat belanghebbende als huisarts wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor haar werkzaamheden, maakt niet dat de onderneming feitelijk door belanghebbende is gedreven in plaats van door de co÷peratie. Ook de omstandigheid dat de omzet van de co÷peratie wordt gegenereerd door de werkzaamheden die belanghebbende verricht, maakt niet dat de onderneming voor rekening en risico van belanghebbende wordt gedreven in plaats van door de co÷peratie. De huisartsenpraktijk wordt dus voor rekening en risico van de co÷peratie gedreven.

Schijnconstructie?
De huisarts is van mening dat door de co÷peratie heen gekeken moet worden, omdat zij alle economische risicoĺs loopt. De oprichting van de co÷peratie is een schijnconstructie geweest en feitelijk drijft zij de onderneming van de co÷peratie.

Oordeel rechter
De rechter stelt de Belastingdienst in het gelijk.

Tip: Het lijkt erop dat iemand voor de huisarts en haar dochter een niet helemaal doordachte fiscale constructie heeft opgezet. Laat u deskundig adviseren over de rechtsvorm van uw onderneming.