Actueel

Actueel

[3-12-2021] Familielening niet in aangifte

Een dochter leent van haar vader een fors bedrag voor de aanschaf van een eigen woning. In haar aangifte inkomstenbelasting neemt zij de lening niet op. De Belastingdienst legt de aanslag conform aangifte op. Dan dient de dochter een herziene aangifte in, met daarin alsnog de vergeten rente en de verplichte gegevens over de lening van vader. Komt ze alsnog in aanmerking voor rente-aftrek eigen woning?

Over deze vraag is tot aan de hoogste rechter geprocedeerd. En het antwoord is: nee.

Met ingang van het jaar 2016 geldt het in de aangifte vermelden van de gegevens over een lening als voorwaarde om deze lening tot de eigenwoningschuld te rekenen. Nu de dochter die gegevens niet in haar aangifte heeft vermeld, kan de door haar vader verstrekte lening in dat jaar niet tot de eigenwoningschuld worden gerekend. Dit is een fors gevolg van een fout in de aangifte, maar de regeling is het gevolg van een welbewuste afweging van de wetgever.

Let op: De dochter kan, als ze de gegevens over de lening alsnog correct heeft verstrekt in een volgend belastingjaar wel weer rente-aftrek claimen, mits ze aan de overige voorwaarden voldoet.

[3-12-2021] Sinterklaasfeest en loonheffing

Wilde u, voordat de nieuwe coronaregels bekend werden, als werkgever een Sinterklaasfeest organiseren voor uw werknemers, hun partners en kinderen ? En wilt u nu toch nog weten hoe dit uit zou pakken voor de loonheffingen? Het maakt verschil of het feest op uw bedrijfslocatie of elders plaatsvindt. In een handreiking werkt de Belastingdienst twee voorbeelden uit.

Een werkgever organiseert een Sinterklaasfeest voor zijn werknemers, hun partners en kinderen. De kinderen ontvangen een Sinterklaascadeau. In totaal komen er 50 mensen, waarvan 30 kinderen. De werkgever maakt de volgende kosten:

  • Inhuur Sint en pieten € 400 (€ 8 per deelnemer)
  • Drank en pepernoten € 500 (10 per deelnemer)
  • Cadeaus kinderen € 450 (€ 15 per kind)

Sinterklaasfeest op de werkplek
Als het Sinterklaasfeest plaatsvindt op de werkplek, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het feest:

  • Inhuur Sint en pieten: nihil (€ 0 per deelnemer)
  • Drank en pepernoten: nihil (€ 0 per deelnemer)
  • Cadeaus kinderen: € 450 (€ 15 per kind)

Voor de inhuur van Sinterklaas en pieten geldt de nihilwaardering voor voorzieningen op de werkplek. En voor drank en pepernoten op het feest geldt de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek. Als de kinderen van de werknemer een cadeau krijgen, is dit loon voor de werknemer. U bekijkt per werknemer de waarde van de cadeaus die zijn kinderen hebben gekregen. Hebben twee kinderen een cadeau ontvangen, dan rekent u € 30 tot het loon van de werknemer (€ 15 x 2).

De werkgever kan er ook voor kiezen om de cadeaus van de kinderen van € 450 aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. Dit bedrag komt dan ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent u 80% eindheffing.

Externe locatie
Als het Sinterklaasfeest op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het feest:

  • Inhuur Sint en pieten € 400 (€ 8 per deelnemer)
  • Drank en pepernoten € 500 (10 per deelnemer)
  • Cadeaus kinderen € 450 (€ 15 per kind)

De kosten per werknemer vormen loon in natura. Ook de kosten voor de partner en kinderen telt u bij het loon van de werknemer. Komt een werknemer bijvoorbeeld met zijn partner en twee kinderen, dan rekent u € 102 tot het loon van deze werknemer (4 x € 8 + x 4 x € 10 + 2 x € 15).

De werkgever kan in dit geval ook de totale kosten van het feest aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent u 80% eindheffing.

Tip: Bent u aan het bedenken, wat u uw medewerkers in december wilt schenken, zorg dan dat u de werkkostenregeling niet vergeet, en dat u alles over vrije ruimte en eindheffing weet.