Actueel

Actueel

[15-2-2019] Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar kinderen. In 2010 – moeder is dan 92 jaar - gaan de drie kinderen met moeder een maatschap aan. Daarin exploiteren ze het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. De landerijen en gebouwen van moeder worden zo ondernemingsvermogen in plaats van beleggingsvermogen. De Belastingdienst stelt dat sprake is van een schijnhandeling.

Volgens de Belastingdienst mist de oprichting van de maatschap elke realiteit. Het vermogen van moeder blijft daarom beleggingsvermogen. Moeder heeft eerst ruim drie decennia aan vermogensbeheer gedaan. Daarom vindt de Belastingdienst het hoogst opmerkelijk dat zij op 92-jarige leeftijd tot een maatschap toetreedt. Bovendien is volgens de Belastingdienst bij de oprichting van de maatschap al duidelijk dat deze kortstondig zal bestaan; alle maten, en eiseres in het bijzonder, zijn immers op leeftijd. De maatschap zou daarom zijn opgericht uitsluitend om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten rond bedrijfopvolging.

De rechter stelt de Belastingdienst in het ongelijk. Vast staat dat er een juridisch rechtsgeldige maatschapsovereenkomst is gesloten. Partijen hebben dit zo gewild en vastgelegd, met alle daaraan verbonden risico’s, rechten en verplichtingen voor de maten. Het fiscale ondernemerschap dat hieruit voortvloeit, leidt tot de mogelijkheid om van fiscale faciliteiten rond bedrijfopvolging gebruik te maken.

Tip: Inbreng van beleggingsvermogen in een maatschap die dat vermogen daadwerkelijk gebruikt om een fiscale onderneming te drijven, leidt tot fiscaal ondernemerschap. Daarmee komen fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging binnen bereik. Laat u vooraf goed adviseren.

[15-2-2019] Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze een positief getuigschrift. Daarom stuurt ze een open sollicitatie naar deze werkgever. Ze wordt uitgenodigd voor twee sollicitatiegesprekken. In het tweede gesprek zegt ze dat ze zwanger is. Dan gaat het mis.

Ze informeert telefonisch bij de teamleider, met wie ze de gesprekken heeft gevoerd, of ze de baan krijgt. Dit gesprek neemt ze op. De teamleider laat weten dat een zwangerschap in de regel vier maanden kost en dat eerst inwerken in een nieuwe functie dan niet zo zinvol is. Daarom wordt ze nu afgewezen. Ze krijgt het advies om na de bevalling weer contact op te nemen.

De vrouw eist schadevergoeding op basis van verboden onderscheid op grond van geslacht.

Volgens de kantonrechter is, gezien de geluidsopname, inderdaad sprake van onrechtmatig handelen dat leidt tot de verplichting om de geleden schade te vergoeden. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot een totale schadevergoeding van ruim € 40.000.

Overigens blijkt uit de uitspraak dat de teamleider voorafgaande aan het bewuste telefoongesprek intern had geïnformeerd naar het functioneren van de vrouw in de uitzendbaan. Een collega gaf toen aan dat haar uitzendbaan was gestopt omdat ze onvoldoende functioneerde. Er was dus een valide andere reden om de vrouw voor de nieuwe functie af te wijzen. Een dure misser.

Tip: Een kandidaat afwijzen omdat zij zwanger is, is niet toegestaan en kan leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen.